ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนประชาบำรุง ได้ดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ครองนักเรียนและเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตำรวจเอกพิษณุ สิริปัญจะนะ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดโรงเรียน และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงภายใต้โครงการครูแดร์