ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนประชาบำรุง ได้ดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ครองนักเรียนและเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตำรวจเอกพิษณุ สิริปัญจะนะ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดโรงเรียน และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงภายใต้โครงการครูแดร์

การเรียนรู้ สู้ฝุ่นในโรงเรียน

       วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนประชาบำรุง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “การเรียนรู้ สู้ฝุ่นในโรงเรียน” เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) และตระหนักรู้

ถึงปัญหาสุขภาพ และเสริมสร้างทักษะในการปรับตัว การป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเอง ทำให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

กิจกรรม Bing Cleaning day

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง รวมพลังสามัคคี “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องนำ อ่างล้างมือ โรงอาหาร เพือความสะอาดเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมด้วยวิถี 5 ส

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นประถมตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรม “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day)

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนประชาบำรุงได้จัดกิจกรรม”วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก

ภาพกิจกรมมโรงเรียน

เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 3 มิติ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก

เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 3 มิติ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก รายละเอียด