ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Bing Cleaning day
๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
S__24559619
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 วันนี้
previous arrow
next arrow
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

กิจกรรมวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมbig cleaning day

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง รวมพลังสามัคคี “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องนำ อ่างล้างมือ โรงอาหาร เพือความสะอาดเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมด้วยวิถี 5 ส

ภาพเพิ่มเติม

ห้องเรียนออนไลน