ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส
previous arrow
next arrow
 
กิจกรรมทำความสะอาด
รณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก

เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 3 มิติ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก

LINE_ALBUM_Big-Cleaning-Dayเปิดเทอม-65_๒๒๐๘๐๑_84
LINE_ALBUM_Big-Cleaning-Dayเปิดเทอม-65_๒๒๐๘๐๑_86
LINE_ALBUM_Big-Cleaning-Dayเปิดเทอม-65_๒๒๐๘๐๑_17
LINE_ALBUM_Big-Cleaning-Dayเปิดเทอม-65_๒๒๐๘๐๑_70
LINE_ALBUM_Big-Cleaning-Dayเปิดเทอม-65_๒๒๐๘๐๑_53
LINE_ALBUM_Big-Cleaning-Dayเปิดเทอม-65_๒๒๐๘๐๑_72
previous arrow
next arrow

 ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ คลิก

กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้
กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้

โรงเรียนประชาบำรุงได้จัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ขึ้น เ […]

กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันตรุษจีน

ขอขขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุน บริจาก […]

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 หรื […]

วิสัยทัศน์ ประถมศึกษา

โรงเรียนประชาบำรุง สร้างคนดี มีคุณธรรม รักความ้ชเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีน้ำใจ ก้าวทัน ICT

วิสัยทัศน์ ปฐมวัย

รักสะอาด มารยาทดี มีจิตสาธารณะ