กิจกรรม “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day)

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนประชาบำรุงได้จัดกิจกรรม”วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก

ภาพกิจกรมมโรงเรียน

เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 3 มิติ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก

เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 3 มิติ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก รายละเอียด